Burmistrz Miasta Zakopane ogłasza III pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż drewna opałowego (wałki oraz kłody i dłużyce) i użytkowego (kłody i dłużyce) w ilości: 40,216 m3, pochodzącego z usuwania drzew pozyskanych z nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Zakopane, złożonego w stosach na placu SEWiK TKGK Sp. z o. o z siedzibą przy ul. Kasprowicza 35c (baza na Spyrkówce) w Zakopanem.

Załącznikami stanowiącymi integralną część ogłoszenia o III pisemnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż drewna są:

  • specyfikacje drewna opałowego i użytkowego przeznaczonego na sprzedaż – tabela nr 1 i 2,
  • wycena drewna opałowego i użytkowego przeznaczonego na sprzedaż – tabela
    nr 1,
  • formularz ofertowy,
  • oświadczenie osoby przystępującej do przetargu,
  • wzór umowy sprzedaży
  • ogłoszenie wraz z regulaminem przetargu

(APM)