Najnowsze informacje w sprawie dotacji!

Czekasz na dotację? Wstrzymaj się jeszcze z zakupem nowego kotła


DOTACJA ZE ŚRODKÓW UNIJNYCH PROGRAMU RPO

Kto będzie mógł skorzystać?

Właściciele domów jedno- i wielorodzinnych w Gminie Miasto Zakopane, także jeśli w budynku prowadzona jest działalność usługowa, np. wynajem pokoi.

Na co będzie można wymienić stary piec węglowy?

*geotermię *kocioł gazowy *pompę ciepła *kocioł 5 klasy na biomasę (np. pelet) *kocioł 5 klasy na węgiel

(preferowane przez Gminę Miasto Zakopane źródło ciepła dla konkretnych rejonów gminy zostanie podane w późniejszym terminie)

Jaka będzie wysokość dofinansowania?

  • do 8 000 złotych na wymianę pieca (350 zł na każdy kilowat mocy nowego kotła)
  • do 6 000 złotych na wymianę instalacji, jeśli będzie potrzebna (80 zł na każdy metr kwadratowy ogrzewanej powierzchni)

Jak to zrobić?

1) Wypełnij ankietę, która jest wstępną deklaracją, że chcesz skorzystać z dotacji.

Możesz pobrać ją tutaj

Ankietę można odebrać również w Urzędzie Miasta Zakopane.

Jeśli będziesz potrzebować pomocy w wypełnieniu ankiety, umów się na spotkanie z ankieterem (tel. 18 20 20 497, piece@zakopane.eu). Część potrzebnych informacji możesz znaleźć w dokumentacji technicznej budynku, np. projekcie budowlanym.

2) Oddaj wypełnioną ankietę:

- w Urzędzie Miasta Zakopane (na dziennik podawczy lub w pokojach 18E lub 213)

- prześlij za pomocą e-maila na adres piece@zakopane.eu

Czy masz ocieplony dom?

Abyś mógł otrzymać dotację, Twój dom musi przejść pozytywną ocenę energetyczną, którą bezpłatnie przeprowadzi osoba wyznaczona przez Urząd Miasta Zakopane. Do oceny posłuży wypełniona ankieta oraz wizyta audytora w budynku, który ma być ogrzewany nowym źródłem ciepła. Ocena energetyczna ma na celu określenie, czy budynek jest już wystarczająco ocieplony czy wymaga termomodernizacji.

Jeśli trzeba go docieplić, możesz złożyć wniosek do programu JAWOR (informacje na stronie www.wfos.krakow.pl pod hasłem JAWOR)

O czym jeszcze powinieneś wiedzieć?

- Jeśli dostaniesz dofinansowanie, w jego ramach będziesz musiał zlikwidować stary piec węglowy.

- Program dofinansowania uzależniony jest od tego, czy Gmina Miasto Zakopane otrzyma dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020.

Na jakim etapie pozyskiwania dofinansowania jesteśmy?

W lutym złożyliśmy w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego dwa wnioski na łączną kwotę prawie 8,7 mln zł. Jeśli dostaniemy dofinansowanie na obydwa projekty, pozwoli to na wymianę 700 starych pieców węglowych. Liczyliśmy na to, że w czerwcu marszałek województwa ogłosi wyniki konkursu na dofinansowania i będziemy mogli odezwać się do Państwa z zaproszeniem do podpisania umowy o dotację. Procedura oceny wniosków w województwie się wydłuża i ogłoszenie wyników nastąpi prawdopodobnie jesienią. Zdajemy sobie sprawę, że jest to niedogodność, zwłaszcza dla tych z Państwa, którzy jeszcze przed tą zimą chcieli zmienić piec węglowy na ekologiczne źródło ogrzewania. Wielu z Was zastanawia się, czy kupować opał na kolejną zimę i czy zdąży z wymianą pieca przed sezonem grzewczym. Jeśli Gmina Miasto Zakopane otrzyma dofinansowanie ze środków unijnych i jeśli potwierdzą Państwo chęć skorzystania z dotacji, na wymianę starego pieca węglowego będą trzy lata. Dotacje uruchomimy natychmiast po zagwarantowaniu środków przez województwo.

Również z niezależnym od nas opóźnieniem rozpoczęły się audyty energetyczne. Tych z Państwa, u których nie było jeszcze audytora, prosimy o cierpliwość. Informujemy, że nie mamy wpływu na harmonogram tych wizyt.


DOTACJA ZE ŚRODKÓW MIEJSKICH

Jeśli bardzo zależy Państwu na wcześniejszej wymianie pieca węglowego na ogrzewanie geotermalne, gazowe, elektryczne lub olejowe, mogą Państwo skorzystać z programu miejskiego. 

Kto będzie mógł skorzystać?

- osoby fizyczne

- wspólnoty mieszkaniowe

- osoby prawne

- przedsiębiorcy

będący właścicielem lub współwłaścicielem budynku usługowego, lokalu mieszkalnego, budynku mieszkalnego (jednorodzinnego lub wielorodzinnego), zlokalizowanego w Gminie Miasto Zakopane.

Jaka będzie wysokość dofinansowania?

Wysokość dotacji celowej wynosi maksymalnie 50% kwalifikowanych kosztów inwestycji, jednak nie więcej niż 8 000 zł brutto dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub usługowego, natomiast dla mieszkania w budynku wielorodzinnym nie więcej niż 4 000 zł brutto. 

Jak to zrobić?

1) Wypełnij wniosek o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Miasto Zakopane

Możesz pobrać go tutaj

Wniosek można odebrać również w Urzędzie Miasta Zakopane. 

Jeśli będziesz potrzebować pomocy w wypełnieniu wniosku, umów się na spotkanie (tel. 18 20 20 413/497).

2) Oddaj wypełniony wniosek

W Urzędzie Miasta Zakopane na dzienniku podawczym do 31 sierpnia 2017 r. 


Szczegółowy regulamin, wniosek oraz wykaz niezbędnych dokumentów do wniosku 

znajdują się w plikach do pobrania.